Historie oddílu stolního tenisu

V roce 1988 vydala Tělovýchovná jednota Lázně Bělohrad ke svému výročí 50-ti stránkovou brožuru "100 let tělovýchovy a sportu v Lázních Bělohradě". Její součástí byl článek od Jiřího Špůra - předsedy oddílu stolního tenisu. Tento článek je zde beze změn uveden.

Oddíl stolního tenisu

je sice jedním z nejmladších - pokud nepřihlížíme k činnosti v letech 1954 až 1958 - v rámci celé TJ Lázně Bělohrad. Svou činnost obnovil koncem roku 1972 a mistrovská utkání byla zahájena v sezóně 1973 -74 a to pod vedením výboru oddílu, v jehož čele stál a do dnešní doby je Jirka Špůr. Prvé úspěchy dosáhli za družstvo Slávek Forman, bří. Špůrové, Jirka Lelek a Vladimír Záveský. V sezóně 1974-75 byla již přihlášena do soutěží dvě družstva mužů a družstvo žáků. Oddíl se přihlásil do soutěže o "Vzorný oddíl".
Provozování stolního tenisu v restauraci Bažantnice bylo rok od roku svízelnější, bez vytápění. Za pronájem restaurace museli členové oddílu zastávat pořadatelskou službu při zábavách. Proto bylo v roce 1978 započato s výstavbou herny na stolní tenis a šaten s příslušenstvím, určených též pro členy tenisového oddílu. Tato akce si vyžádala velké úsilí členů obou oddílů. Provoz v herně byl oficiálně zahájen v roce 1982. Oddíl stolního tenisu tak získal svůj vlastní stabilní stánek se čtyřmi stoly. Tím byla zajištěna větší možnost tréninku a hlavně pravidelná práce s mládeží.
A - družstvo mužů representovalo v roce 1984 okres Jičín při družebních utkáních s okresem Stassfurt v NDR, němečtí přátelé nás navštívili v roce 1985. Členové oddílu získali za dobu existence oddílu několik dílčích úspěchů - okresní přebornické tituly v soutěžích žáků, žákyň, žen i mužů. Nejúspěšnější byla ovšem sezóna 1986-87, kdy naše A - družstvo mužů získalo ve složení L.Maličký, M.Petřivý, I.Rybalo a J.Václavík titul okresní přeborník, družstvo žen - sestry Záveské rovněž titul okresní přebornice. C - družstvo mužů postoupilo do okresního přeboru. Oddíl se stal držitelem stříbrné plakety v soutěži Vzorných.
Oddíl stolního tenisu má celkem 22 aktivních hráčů ve třech družstvech mužů, dále družstvo žen a žáků. Má všechny podmínky pro další rozvoj tohoto pěkného a nenáročného sportu v našem městě.

Jiří Špůr

 

 

Družstvo mužů TJ Lázně Bělohrad před družebním utkáním v NDR v r. 1984Družstvo žen - okresní přeborník ve stolním tenisu v r. 1987
z leva - Jiří Špůr, Eduard Čeliš, Milan Petřivý, Josef Václavík, Jiří Šulc ml., Jiří Šulc st.z leva - Vl.Záveská, L.Hartlová, Vl.Záveský, Jar.Záveská